storitve

VODENJE PROJEKTOV

Vodenje projektov, raziskave, investicijske študije, pridobivanje projektnih pogojev, pridobivanje soglasij, vodenje upravnih postopkov ...

ARHITEKTURA, URBANIZEM IN NAČRTI

Arhitektura stavb, urbanizem, krajinska arhitektura, zunanje ureditve, notranji prostori, oblikovanje ... Gradbene konstrukcije, strojne in električne inštalacije, tehnološki načrti, elaborati ...

VODENJE GRADNJE

Razpisi, vodenje gradnje, nadzor gradnje, prevzem objekta ...

TRŽENJE

Tržne komunikacije, trženje, posredovanje ...

SVETOVANJE

Arhitekturno svetovanje, tehnično svetovanje, projektno svetovanje ...