USTVARJAMO PREPROSTE PROSTORE

Preprostor d.o.o. je arhitekturna družba s tremi stalnimi strokovnimi sodelavci. Projektno sodelujemo z več podizvajalskimi podjetji. Skupaj se ukvarjamo z različnimi posegi v prostor - od urbanizma, zunanjih ureditev in krajinske arhitekture, do arhitekture stavb, notranjih prostorov in oblikovanja. Najpomembnejša sestavina našega dela je kultura. Svoje izdelke poskušamo snovati tako, da se vanje vgrajena kultura odraža predvsem v uravnoteženi harmoniji med preprostostjo, prijaznostjo do uporabnika, tehnično dognanostjo, proporcijsko dorečenostjo in ekološko sprejemljivostjo.